2022 YILI MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

Türkiye Cumhuriyeti 2022 yılı Makroekonomik Göstergeleri Sonuçları: GSYH: 15.000 Milyar TL (980 Milyar USD) Enflasyon (UFE): %97,72 İşsizlik: %10,3 Bütçe Giderleri: 2.941 Milyar TL İhracat: 253 Milyar USD İthalat: 343 Milyar USD

DÜNYADA BKR

BKR'nın dünyadaki ofislerinin sayısı 80 üzeri ülkede 150 üzeri şirkette 600'ü aştı